องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

ที่อยู่  :  เลขที่ 29/5 หมู่ 3 ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

โทรศัพท์  :  055 - 811280

Fax  :  055 - 811280

Email  :  denlek295@outlook.com

            :  saraban-denlek@lgo.mail.go.th

เว็บไซต์  :  www.denlek.com

Facebook  :  www.facebook.com/ddenlek