การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

เรื่อง

สถานะ

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2563 คลิกที่นี่
ประกาศ ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2563 คลิกที่นี่
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2563 คลิกที่นี่
ประกาศ กำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกที่นี่
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกที่นี่
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกที่นี่  
การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกที่นี่