เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งข่าวสารการทุจริต
 
ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด.........................................> หลักธรรมาภิบาล 1.หลักนิติธรรม 2.หลักคุณธรรม 3.หลักโปร่งใส่ 4.หลักการมีส่วนร่วม 5.หลักความรับผิดชอบ 6.หลักประหยัดคุ่มค่า
 
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง/ภารกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
 
 
 
อื่นๆ

รายรับ
รายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติประจำปี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
 
   
   
     
     
 
 
 
 
รวมเว็บลิงค์

จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
รวมหนังสือสั่งการ/และแนวปฎิบัติ
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
กรมส่งเสริมฯ
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลของรัฐ
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเด็กนักเรียน
กิจกรรม
ครูผู้ดูแลเด็ก
มาตรฐานการดำเนินงาน
 
 
 
รวมเว็บ อปท.

 
  รวม Web Site อปท.จังหวัดอุตรดิตถ์  
   
สินค้า OTOP
 
 

ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอลายน้ำไหล
กลุ่มทอผ้าบ้านท่าโพธิ์
96/2 หมู่ 1 บ้านท่าโพธิ์ ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
ติดต่อ : คุณลำบอง หลวงมั่ง
โทร : 055 480072, 089 567 5619
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 

 
 
   
   
   
   

 
ข่าว กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
การใช้งาน Disk Cleanup สำหรับลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจาก ฮาร์ดดิสก์ สำหรับ Windows 9x และ Windows ME
การใช้งาน Scan Disk สำหรับตรวจสอบข้อผิดพลาดของ ฮาร์ดดิสก์ สำหรับ Windows 9x และ Windows ME
การ Defrag ฮาร์ดดิสก์ เพื่อเพิ่มความเร็วให้กับการทำงานของระบบ สำหรับ Windows 9x และ Windows ME
การใช้งาน Disk Cleanup สำหรับลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจาก ฮาร์ดดิสก์ สำหรับ Windows XP
การใช้งาน Scan Disk สำหรับตรวจสอบข้อผิดพลาดของ ฮาร์ดดิสก์. สำหรับ Windows XP
การ Defrag ฮาร์ดดิสก์ เพื่อเพิ่มความเร็วให้กับการทำงานของระบบ สำหรับ Windows XP
 
คุณรู้จักไวรัสคอมพิวเตอร์หรือยัง

1. บูตเซกเตอร์ไวรัส (Boot Sector Viruses) หรือ Boot Infector Viruses คือไวรัสที่เก็บตัวเองอยู่ในบูตเซกเตอร์ของดิสก์ การใช้งานของบูตเซกเตอร์ คือเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานขึ้นมาครั้งแรก เครื่องจะเข้าไปอ่านบูตเซกเตอร์ โดยในบูตเซกเตอร์จะมีโปรแกรมเล็ก ๆ ไว้ใช้ในการเรียกระบบปฏิบัติการขึ้นมาทำงาน
การทำงานของบูตเซกเตอร์ไวรัสคือ จะเข้าไปแทนที่โปรแกรมที่อยู่ในบูตเซกเตอร์ โดยทั่วไปแล้วถ้าติดอยู่ในฮาร์ดดิสก์ จะเข้าไปอยู่บริเวณที่เรียกว่า Master Boot Sector
หรือ Partition Table ของฮาร์ดดิสก์นั้น ถ้าบูตเซกเตอร์ของดิสก์ใดมีไวรัสประเภทนี้ติดอยู่ ทุก ๆ ครั้งที่บูตเครื่องขึ้นมา เมื่อมีการเรียนระบบปฏิบัติการจากดิสก์นี้ โปรแกรมไวรัสจะทำงานก่อนและเข้าไปฝังตัวอยู่ในหน่วยความจำเพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำงานตามที่ได้ถูกโปรแกรมมา ก่อนที่จะไปเรียนให้ระบบปฏิบัติการทำงานต่อไป ทำให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

2. โปรแกรมไวรัส (Program Viruses) หรือ File Intector Viruses เป็นไวรัสอีกประเภทหนึ่งที่จะติดอยู่กับโปรแกรม ซึ่งปกติจะเป็นไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น COM หรือ EXE และบางไวรัสสามารถเข้าไปอยู่ในโปรแกรมที่มีนามสกุลเป็น SYS ได้ด้วย การทำงานของไวรัสประเภทนี้ คือ เมื่อมีการเรียกโปรแกรมที่ติดไวรัส ส่วนของไวรัสจะทำงานก่อนและจะถือโอกาสนี้ฝังตัวเข้าไปอยู่ในหน่วยความจำทันทีแล้วจึงค่อยให้โปรแกรมนั้นทำงานตามปกติ เมื่อฝังตัวอยู่ในหน่วยความจำแล้ว 
หลังจากนี้หากมีการเรียกโปรแกรมอื่น ๆ ขึ้นมาทำงานต่อ ตัวไวรัสจะสำเนาตัวเองเข้าไปในโปรแกรมเหล่านี้ทันที เป็นการแพร่ระบาดต่อไป 
นอกจากนี้ไวรัสนี้ยังมีวิธีการแพร่ระบาดอีกคือ เมื่อมีการเรียกโปรแกรมที่มีไวรัสติดอยู่ ตัวไวรัสจะเข้าไปหาโปรแกรมอื่น ๆ ที่อยู่ติดเพื่อทำสำเนาตัวเองลงไปทันที แล้วจึงค่อยให้โปรแกรมที่ถูกเรียกนั้นทำงานตามปกติต่อไป

3. ม้าโทรจัน (Trojan Horse) เป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาให้ทำตัวเหมือนว่าเป็นโปรแกรมธรรมดาทั่ว ๆ ไป เพื่อหลอกล่อผู้ใช้ให้ทำการเรียนขึ้นมาทำงาน แต่เมื่อถูกเรียกขึ้นมา ก็จะเริ่มทำลายตามที่โปรแกรมมาทันที ม้าโทรจันบางตัวถูกเขียนขึ้นมาใหม่ทั้งชุด โดยคนเขียนจะทำการตั้งชื่อโปรแกรมพร้อมชื่อรุ่นและคำอธิบาย การใช้งานที่ดูสมจริง เพื่อหลอกให้คนที่จะเรียกใช้ตายใจ จุดประสงค์ของคนเขียนม้าโทรจันคือเข้าไปทำอันตรายต่อข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่อง หรืออาจมีจุดประสงค์เพื่อที่จะล้วงเอาความลับของระบบคอมพิวเตอร์ม้าโทรจันถือว่าไม่ใช่ไวรัส เพราะเป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาโดด ๆ และจะไม่มีการเข้าไปติดในโปรแกรมอื่นเพื่อสำเนาตัวเอง แต่จะใช้ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้ เป็นตัวแพร่ระบาดซอฟต์แวร์ที่มีม้าโทรจันอยู่ในนั้นและนับว่าเป็นหนึ่งในประเภทของโปรแกรมที่มีความอันตรายสูง เพราะยากที่จะตรวจสอบและสร้างขึ้นมาได้ง่าย ซึ่งอาจใช้แค่แบต์ไฟล์ก็สามารถโปรแกรมม้าโทรจันได้ 
4. โพลีมอร์ฟิกไวรัส (Polymorphic Viruses) เป็นชื่อที่ใช้เรียกไวรัสที่มีความสามารถในการแปรเปลี่ยนตัวเอง ได้เมื่อมีการสร้างสำเนาตัวเองเกิดขึ้น ซึ่งอาจได้ถึงหลายร้อยรูปแบบ ผลก็คือ ทำให้ไวรัสเหล่านี้ยากต่อการถูกตรวจจัด โดยโปรแกรมตรวจหาไวรัสที่ใช้วิธีการสแกนอย่างเดียว ไวรัสใหม่ ๆ ในปัจจุบันที่มีความสามารถนี้เริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
5. สทิลต์ไวรัส (Stealth Viruses) เป็นชื่อเรียกไวรัสที่มีความสามารถในการพรางตัวต่อการตรวจจับได้ เช่น ไฟล์อินเฟกเตอร์ ไวรัสประเภทที่ไปติดโปรแกรม ใดแล้วจะทำให้ขนาดของ โปรแกรมนั้นใหญ่ขึ้น ถ้าโปรแกรมไวรัสนั้นเป็นแบบสทิสต์ไวรัส จะไม่สามารถตรวจดูขนาดที่แท้จริงของโปรแกรมที่เพิ่มขึ้นได้ 
เนื่องจากตัวไวรัสจะเข้าไปควบคุมดอส เมื่อมีการใช้คำสั่ง DIR หรือโปรแกรมใดก็ตามเพื่อตรวจดูขนาดของโปรแกรม ดอสก็จะแสดงขนาดเหมือนเดิม ทุกอย่างราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น

6. Macro viruses จะติดต่อกับไฟล์ซึ่งใช้เป็นต้นแบบ (template) ในการสร้างเอกสาร (documents หรือ spreadsheet) หลังจากที่ต้นแบบในการใช้สร้างเอกสาร
ติดไวรัสแล้ว ทุก ๆ เอกสารที่เปิดขึ้นใช้ด้วยต้นแบบอันนั้นจะเกิดความเสียหายขึ้น

 
<< ดูรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก.>> <.............................................
 
 
 
 
ผู้บริหาร

นายบุณยวัฒน์ ธรรมมาศรี
นายก อบต.เด่นเหล็ก

นายบำรุง มากมณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   
   
   
 
ระยะเวลาให้บริการ

 
 
กฏหมาย ระเบียบ

กฏหมายกลางทั่วไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
พัทยา
กรุงเทพมหานคร
ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการเงินการคลัง
กฎหมายอื่นๆ
มาตรฐานตำแหน่ง อบต.
มาตรฐานตำแหน่งเทศบาล
มาตรฐานตำแหน่ง อบจ.
ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง
 
 
ระบบสารสนเทศ

ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ระบบฐานข้อมูลอปท.
ระบบเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลงบประมาณฯ
ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ระบบ สนง. เศรษฐกิจการคลัง
ระบบติดตามและการประเมินผล
(โครงการข้อมูลการกระจายอำนาจ)
ระบบข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่น
ระบบติดตามก่อสร้างประปา
 
ฟรีโปรแกรมดาวโหลด
 
 
 
แสกนไวรัสผ่านเน็ต
Google Earth
Win RAR
Ad-aware
Internet Download Manager
อโคแบต 7.0
ZTV โปรแกรม ดูรายการทีวี
 
ฟรี E-Mail
 

2 Gb โดย Google
1 Gb โดย Yahoo-Eng
1 Gb โดย Yahoo-Th
1 Gb โดย Hotmail
100 Mb โดย Chaiyo
5 Mb โดยThaimail
1 Gb โดย Sanook
5 Mb โดย Siamza
 
 
 
เว็บคนท้องถิ่น
 
 

 
  ชุมชนคนท้องถิ่น  
  สมาคม อบจ.  
  สันนิบาต เทศบาล.  
  สมาคม อบต.  
  เว็บไซต์เพื่อนพนักงานส่วนตำบล  
  ชมรมช่างโยธาไทย  
  สมาพันธ์ปลัดแห่งประเทศไทย  
  ไทยตำบลดอทคอม  
  ชมรมธุรการ  
 
     
 
 
สถิติผู้เข้าชม
 
 

 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ Tel 0-55811280  webmaster E-mail : pk4454@hotmail.com