รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

เรื่อง

สถานะ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 คลิกที่นี่
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินโครงการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินโครงการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่