การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

เรื่อง

สถานะ

รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) คลิกที่นี่
มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน คลิกที่นี่
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ คลิกที่นี่
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2564 คลิกที่นี่
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2563 คลิกที่นี่
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่