สถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

เรื่อง

สถานะ

สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน คลิกที่นี่
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่
สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) คลิกที่นี่
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 (รอบ ต.ค. 63 - เม.ย. 64) คลิกที่นี่
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 (รอบ ต.ค. 62 - เม.ย. 63) คลิกที่นี่