ข่าวสารสาระน่ารู้

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550
        พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550

เอกสารการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
   เอกสารการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ..คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี2540

        คู่มือ "การปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2540 คลิ๊กแล้วดาวน์โหลด


ผลการดำเนินงานตามระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

  ผลการดำเนินงานตามระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเอกสารเผยแพร่ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

การดำเนินการตามระดับความสำเร็จในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
การให้ความรู้กับประชาชน
ดัชนีค้นศูนย์ข้อมูล
ผลเบิกจ่ายงบประมาณ